Gaudeamus® 2017

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
Ulice nám. Jana Palacha 2
PSČ 116 38
Město Praha 1
Kraj Praha
Stát Česká republika
Telefon 221 619 330
Fax 221 619 310
E-mail prijimacky@ff.cuni.cz
Web www.ff.cuni.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO, NE
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů, pohovor, talentové
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2./31. 3.
Poplatek za podání přihlášky 590/640 Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 6 681
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 1 547
Úspěšnost přijetí v minulém období 23 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: Údaje vychází z podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2017/17, Zprávy o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2015/16 a Opatření rektora č. 4/2016 Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/18.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 pro bakalářské a magisterské studijní programy budou zveřejněny na adrese http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ nejpozději 4 měsíce před termínem podání přihlášek.