Veletrh Gaudeamus®
Brno - Praha - Nitra

[Gaudeamus 2017 LOGO] Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus® je v České republice tradiční akcí s dlouhou historií, prezentující komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku a na celém světě. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně, v lednu v Praze a nově také v říjnu v Nitře.PREZENTACE VELETRHŮ GAUDEAMUS

Charakteristika veletrhu Gaudeamus

Veletrh je zaměřený na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol
a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se pravidelně koná v Brně a Praze, se dosud pravidelně účastnili reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice
a neustále rostoucí počet zahraničních škol. Veletrh pořádá společnost MP-Soft a.s. ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně a dalších významných osobností.

Veletrh každoročně navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci a odborníci ze školství. Pro každého návštěvníka veletrhu je připraven obsáhlý tištěný katalog vystavujících škol a elektronický katalog s interaktivním rejstříkem studijních oborů. Oba katalogy jsou zahrnuty v ceně vstupného. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky jednotlivých vystavujících škol pro zájemce o studium. Přednášky a semináře probíhají v přednáškových sálech přímo v prostorách veletrhu a návštěvníci na ně mají vstup zdarma.

Každý návštěvník veletrhu může také zdarma využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní obor, školu nebo fakultu.

Veletrh Gaudeamus Brno:

 • Probíhá každoročně v listopadu na brněnském výstavišti.
 • 23 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 30 596 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 32 918.
 • 67 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů České republiky a Slovenska.
 • Rekordní počet je 240 vystavovatelů a 81 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 186.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 55.

Veletrh Gaudeamus Praha:

 • Probíhá každoročně v lednu na výstavišti PVA Expo Praha Letňany.
 • 9 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 7 079 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 9 654.
 • 53 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ, 35 % návštěvníků jsou studenti III. ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí především z Prahy a českých krajů.
 • Rekordní počet je 186 vystavovatelů a 58 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 133.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 21.

Veletrh Gaudeamus Nitra:

 • V říjnu 2016 proběhl počtvrté na výstavišti Agrokomplex Nitra.
 • Návštěvnost veletrhu byla 5 394 návštěvníků.
 • Návštěvníci přijeli ze všech krajů Slovenské republiky.
 • 80 % návštěvníků byli studenti maturitních ročníků SŠ.
 • Na veletrhu vystavovalo 180 subjektů.Historie veletrhu Gaudeamus

Historie veletrhu v Brně od roku 1994

První ročník veletrhu proběhl v roce 1994 a byl umístěn v budově Domu techniky Brno jako souběh
s počítačovým veletrhem Invex computer. Veletrh navštívilo 17.000 návštěvníků během tří dnů, návštěvnost byla rovnoměrně rozložena na celou dobu akce.

Druhý ročník v roce 1995 byl opět umístěn do prostor Domu techniky Brno. Doba trvání veletrhu byla prodloužena o jeden den. Zájem o veletrh předčil veškerá očekávání, první den byl určen pedagogickým pracovníkům a oficiálním hostům s účastí 1000 návštěvníků, během druhého dne veletrh navštívilo 10.000 návštěvníků. Celkem druhý ročník veletrhu navštívilo 17.000 návštěvníků.

Třetí ročník veletrhu byl přemístěn z Domu techniky do pavilonu H na brněnském výstavišti, byl otevřen pro veřejnost čtyři dny. Díky větším prostorám veletrh navštívilo celkem 21.500 návštěvníků, z toho téměř 800 odborníků z řad ředitelů, učitelů, pedagogických poradců a pracovníků úřadů práce.

Čtvrtý ročník veletrhu proběhl v pavilonu H na brněnském výstavišti a byl otevřen pro veřejnost čtyři dny.
I přes nepříznivé klimatické podmínky listopadových dnů veletrh navštívilo celkem 19.500 návštěvníků, z toho téměř 850 odborníků z řad ředitelů, učitelů, pedagogických poradců a pracovníků úřadů práce.

Pátý ročník veletrhu proběhl v pavilonu H na brněnském výstavišti a celková návštěvnost byla 18.700 návštěvníků. Pátého ročníku veletrhu se účastnilo 40 vystavovatelů, z toho 30 univerzit a vysokých škol,
8 vyšších odborných škol, 2 jiné vzdělávací instituce a nadace, 5 zahraničních vystavovatelů (2 x Slovensko, 1 x Německo, 1 x Irsko, 1 x Evropská unie). Na veletrhu bylo zastoupeno celkem 108 fakult z České republiky.

Šestý ročník veletrhu proběhl v pavilonu H na brněnském výstavišti a celková návštěvnost byla 13.500 návštěvníků. Návštěvníci přijeli z 543 různých měst, 69 okresů a mezi nejvzdálenější zastoupená místa patřila Plzeň, Děčín, Liberec, Prachatice, Praha, Ostrava a Náchod. Nejvíce návštěvníků přijelo z Brna, Ostravy, Prahy, Olomouce, Prostějova, Plzně, Frýdku-Místku (řazeno sestupně podle počtu návštěvníků). Mezi návštěvníky bylo 22 % studentů III. ročníku SŠ, 49 % studentů IV. ročníku SŠ, 19 % absolventů SŠ a 10 % ostatních návštěvníků. Šestého ročníku veletrhu se účastnilo 42 vystavovatelů, z toho 27 univerzit a vysokých škol,
8 vyšších odborných škol, 7 jiných vzdělávacích institucí a nadací, 4 zahraniční vystavovatelé (1 x Slovensko, 1 x Rakousko, 1 x Francie, 1 x Evropská unie). Na veletrhu bylo zastoupeno celkem 109 fakult z České republiky.

Sedmý ročník veletrhu proběhl od 30. října do 2. listopadu 2000 v pavilonu H na brněnském výstavišti
a celková návštěvnost byla 24.600 návštěvníků. Sedmého ročníku veletrhu se účastnilo 46 vystavovatelů,
z toho 29 univerzit a vysokých škol, 10 vyšších odborných škol, 7 jiných vzdělávacích institucí a nadací, 2 zahraniční vystavovatelé. Na veletrhu bylo zastoupeno celkem 108 fakult z České republiky.

Osmý ročník veletrhu proběhl od 30. října do 2. listopadu 2001 v novém pavilonu G2 na brněnském výstavišti a celková návštěvnost byla 23.400 návštěvníků. Osmého ročníku veletrhu se účastnilo 59 vystavovatelů, z toho 38 univerzit a vysokých škol, 11 vyšších odborných škol, 10 jiných vzdělávacích institucí a nadací, 3 zahraniční vystavovatelé. Na veletrhu bylo zastoupeno celkem 142 fakult z České republiky.

Devátý ročník veletrhu proběhl od 22. do 24. října 2002 v pavilonu G2 na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 26.830 návštěvníků. Druhý den veletrhu se přišlo podívat na nabídku pomaturitního vzdělávání 9 590 návštěvníku. Devátého ročníku veletrhu se účastnilo 71 vystavovatelů, z toho 43 univerzit
a vysokých škol, 12 vyšších odborných škol, 16 jiných vzdělávacích institucí a nadací, 3 zahraniční vystavovatelé. Na veletrhu bylo zastoupeno celkem 140 fakult z České republiky.

Desátý ročník veletrhu proběhl od 21. do 24. října 2003 v pavilonu G2 na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 28.138 návštěvníků. Druhý den veletrhu se přišlo podívat na nabídku pomaturitního vzdělávání 9 252 návštěvníku. Desátého ročníku veletrhu se účastnilo 77 vystavovatelů, z toho 43 univerzit
a vysokých škol, 14 vyšších odborných škol, 20 jiných vzdělávacích institucí a nadací, 2 zahraniční vystavovatelé. Na veletrhu bylo zastoupeno celkem 140 fakult z České republiky.

Jedenáctý ročník veletrhu proběhl od 19. do 22. října 2004 v pavilonu G2 na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 29.161 návštěvníků. V uvedeném počtu není zahrnuta odborná veřejnost. Druhý den veletrhu se přišlo podívat na nabídku pomaturitního vzdělávání 9 384 návštěvníku. Jedenáctého ročníku veletrhu se účastnilo 94 vystavovatelů, z toho 49 univerzit a vysokých škol, 20 vyšších odborných škol, 25 jiných vzdělávacích institucí a nadací, 16 zahraničních vystavovatelů. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 220 fakult z České republiky a zahraničí.

Dvanáctý ročník veletrhu proběhl od 1. do 4. listopadu 2005 v pavilonu G2 na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo rekordních 29.460 návštěvníků. V uvedeném počtu není zahrnuta odborná veřejnost. Druhý den veletrhu se přišlo podívat na nabídku pomaturitního vzdělávání rekordních 11 749 návštěvníku. Dvanáctého ročníku veletrhu se účastnilo 99 vystavovatelů, z toho 59 univerzit a vysokých škol, 13 vyšších odborných škol, 15 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 7 institucí zajišťujících jazykové a jiné vzdělávání v zahraničí, 5 nakladatelství odborné literatury, 13 zahraničních vystavovatelů (Austrálie, Rakousko, Španělsko, Německo, Anglie, Holandsko, Slovensko). Na veletrhu bylo zastoupeno více než 200 fakult z České republiky a zahraničí.

Třináctý ročník veletrhu proběhl od 31. října do 3. listopadu 2006 v pavilonu G2 na brněnském výstavišti
a celkem veletrh navštívilo 27.843 návštěvníků. V uvedeném počtu je zahrnuto 26 846 studentů a 997 výchovných poradců a pedagogů. Třináctého ročníku veletrhu se účastnilo 120 vystavovatelů, z toho 69 univerzit
a vysokých škol, 26 vyšších odborných škol, 25 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu
na přijímací zkoušky, 30 zahraničních vystavovatelů ze třinácti zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 200 fakult z České republiky a zahraničí.

Čtrnáctý ročník veletrhu proběhl od 30. října do 2. listopadu 2007 v pavilonu G2 na brněnském výstavišti
a celkem veletrh navštívilo 30.608 návštěvníků. V uvedeném počtu je zahrnuto 29 248 studentů a 1 360 výchovných poradců a pedagogů. Čtrnáctého ročníku veletrhu se účastnilo 143 vystavovatelů, z toho 103 univerzit a vysokých škol, 20 vyšších odborných škol, 13 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání
a přípravu na přijímací zkoušky, 6 institucí zajišťujících jazykové a jiné vzdělávání, 6 nakladatelství odborné literatury, 33 zahraničních vystavovatelů z 11 zemí světa )(Rakousko, Anglie, Slovensko, Irsko, Kypr, Itálie, Německo, Švýcarsko, Dánsko, Holandsko, Španělsko). Na veletrhu bylo zastoupeno 275 fakult z České republiky a zahraničí, 1370 studijních oborů z ČR a 412 ze zahraničí.

Patnáctý ročník veletrhu proběhl od 21. do 24. října 2008 v pavilonu F na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 30.865 návštěvníků. V uvedeném počtu je zahrnuto 28 974 studentů a 1 882 výchovných poradců a pedagogů. Patnáctého ročníku veletrhu se účastnilo 152 vystavovatelů, z toho 105 univerzit a vysokých škol, 19 vyšších odborných škol, 15 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 6 institucí zajišťujících jazykové a jiné vzdělávání, 7 nakladatelství odborné literatury, 38 zahraničních vystavovatelů z 12 zemí světa)(9x Rakousko, 7x Slovensko, 5x Velká Británie, 4x Německo, 3x Švýcarsko, 2x USA, 2x Polsko, 2x Holandsko, 1x Dánsko, 1x Kypr, 1x Finsko, 1x Nigérie). Na veletrhu bylo zastoupeno 262 fakult z České republiky a zahraničí, 1 655 studijních oborů z ČR a 582 ze zahraničí.

Šestnáctý ročník veletrhu proběhl od 20. do 23. října 2009 v pavilonu V na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 32.981 návštěvníků. V uvedeném počtu jsou zahrnuti pouze studenti, počet výchovných poradců a pedagogů nebylo možné v tomto roce sledovat, protože v areálu výstaviště probíhaly další veletrhy kromě veletrhu Gaudeamus. Šestnáctého ročníku veletrhu se účastnilo 208 vystavovatelů, z toho 163 univerzit
a vysokých škol, 18 vyšších odborných škol, 25 jiných vzdělávacích institucí a institucí poskytující poradenství
v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 81 zahraničních vystavovatelů z 12 zemí světa (5x Rakousko, 4x Slovensko, 3x Velká Británie, 2x Švýcarsko, 2x Polsko, 1x Holandsko, 2x Dánsko, 3x Nizozemí, 1x Kypr, 29x Finsko, 29x Čína, 1x Belgie). Na veletrhu bylo zastoupeno přes 200 fakult, 3 500 studijních oborů
z ČR a zahraničí.

Sedmnáctý ročník veletrhu proběhl od 2. do 5. listopadu 2010 v pavilonu F na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 30.008 návštěvníků. XVII. ročníku veletrhu se účastnilo 186 vystavovatelů, z toho 145 univerzit a vysokých škol, 19 vyšších odborných škol, 30 jiných vzdělávacích institucí a institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 54 zahraničních vystavovatelů z 16 zemí světa (12x Korejská republika, 7x Rakousko, 6x Slovensko, 6x Finsko, 4x Velká Británie, 4x Švýcarsko, 3x Holandsko, 2x Polsko, 2x Kanada, 2x Dubai, 1x Řecko, 1x Rusko, 1x Francie, 1x Nový Zéland, 1x Turecko a 1x Čína).
Na veletrhu bylo zastoupeno 252 fakult, 3 003 studijních oborů z ČR a zahraničí.

Osmnáctý ročník veletrhu proběhl od 1. do 4. listopadu 2011 v pavilonu F na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 30 359 návštěvníků. XVIII. ročníku veletrhu se účastnilo 185 vystavovatelů, z toho 123 univerzit a vysokých škol, 21 vyšších odborných škol, 34 jiných vzdělávacích institucí a institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 47 zahraničních vystavovatelů ze 14 zemí světa (8x Švýcarsko, 7x Německo, 6x Finsko, 5x Rakousko, 5x Slovensko, 4x Francie, 2x Belgie, 2x Velká Británie, 2x Kanada, 2x Holandsko, 1x Španělsko, 1x Polsko, 1x USA, 1x Skotdko. Na veletrhu bylo zastoupeno 235 fakult, 3 343 studijních oborů z ČR a zahraničí.

Devatenáctý ročník veletrhu proběhl od 30. října do 2. listopadu 2012 v pavilonu F na brněnském výstavišti a celkem veletrh navštívilo 28 841 návštěvníků. XIX. ročníku veletrhu se účastnilo 201 vystavovatelů, z toho 142 univerzit a vysokých škol, 20 vyšších odborných škol, 39 jiných vzdělávacích institucí a institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 53 zahraničních vystavovatelů ze 14 zemí světa (15x Německo, 7x Finsko, 6x Slovensko, 6x Velká Británie, 5x Francie, 3x Nizozemí, 2x Itálie, 2x Polsko, 2x Rakousko, 2x USA, 1x Kanada, 1x Singapur, 1x Dánsko a 1x Švýcarsko. Na veletrhu bylo zastoupeno 245 fakult, 3 800 studijních oborů z ČR a zahraničí.

Jubilejní dvacátý ročník veletrhu proběhl od 5. do 8. listopadu 2013 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti a celkem jej navštívilo 27 494 návštěvníků. XX. ročníku veletrhu se účastnilo 190 vystavovatelů ze čtrnácti zemí. Veletrh Gaudeamus V Brně proběhl v roce 2013 poprvé ve dvou pavilonech. Veletrh byl největší ve své historii, konal se na ploše 10 106 m2. V průběhu veletrhu byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 31,9% všech návštěvníků. Veletrh probíhal souběžně se sportovními veletrhy SportLife.

Dvacátý první ročník veletrhu proběhl od 4. do 7. listopadu 2014 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti a celkem jej navštívilo 28 674 návštěvníků. XXI. ročníku veletrhu se účastnilo rekordních 226 vystavovatelů ze čtrnácti zemí. V průběhu veletrhu byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 34,2% všech návštěvníků. Veletrh probíhal souběžně se sportovními veletrhy SportLife.

Dvacátý druhý ročník veletrhu proběhl od 3. do 6. listopadu 2015 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti a celkem jej navštívilo 28 175 návštěvníků. XXII. ročníku veletrhu se účastnilo 215 vystavovatelů z jedenácti zemí. V průběhu veletrhu byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 38% všech návštěvníků. Veletrh probíhal souběžně se sportovními veletrhy SportLife. Veletrh Gaudeamus probíhal na rekordní výstavní ploše 2 470 m2.

Dvacátý třetí ročník veletrhu se konal 1. až 4. listopadu 2016 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh navštívilo 27 882 návštěvníků. XXIII. ročníku veletrhu se účastnilo rekordních 240 vystavovatelů ze dvaceti zemí. XXIII. ročník byl nejvíce mezinárodním ročníkem v celé historii veletrhu. Poprvé bylo představeno Pedagogické centrum jako unikátní středisko informačních služeb pro středoškolské pedagogy a výchovné poradce.

Vývoj návštěvnosti veletrhu v Brně v letech 1994-2016

RočníkVystavovateléNávštěvnost
19942717 000
19953117 000
19963221 500
19973019 800
19984018 700
19994213 500
20004624 600
20015923 400
20027126 830
20037728 138
20049429 161
20059929 460
200612027 843
200712030 608
200815230 865
200920832 981
201018630 008
201118530 359
201220128 841
201319027 494
201422628 674
201521528 175
201624027 882


Historie veletrhu v Praze od roku 2008

První ročník veletrhu Gaudeamus region Praha a Gaudeamus International proběhl od 9. do 10. dubna 2008
v Křižíkově pavilonu E na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 5.459 návštěvníků. Prvního ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 89 vystavovatelů, z toho 54 univerzit a vysokých škol, 14 vyšších odborných škol, 21 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 28 zahraničních vystavovatelů ze čtrnácti zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 225 fakult z České republiky
a zahraničí, 1860 českých a 595 zahraničních studijních oborů.

Druhý ročník veletrhu Gaudeamus region Praha a Gaudeamus International proběhl od 27. do 28. ledna 2009
v Křižíkově pavilonu E na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 6.368 návštěvníků. Druhého ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 101 vystavovatelů, z toho 72 univerzit a vysokých škol, 13 vyšších odborných škol, 16 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 13 zahraničních vystavovatelů z osmi zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 212 fakult z České republiky
a zahraničí, 2228 studijních oborů.

Třetí ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 26. do 27. ledna 2010 v Křižíkových pavilonech D a E
na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 7.204 návštěvníků. Třetího ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 140 vystavovatelů, z toho 113 univerzit a vysokých škol, 7 vyšších odborných škol, 7 jazykových škol, 13 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 23 zahraničních vystavovatelů z 15 zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 205 fakult z České republiky
a zahraničí, 2542 studijních oborů.

Čtvrtý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 25. do 26. ledna 2011 v Křižíkových pavilonech D a E
na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 8.001 návštěvníků. IV. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 153 vystavovatelů, z toho 113 univerzit a vysokých škol, 8 vyšších odborných škol, 15 jazykových škol, 16 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 26 zahraničních vystavovatelů ze 13 zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 266 fakult z České republiky
a zahraničí, 3 263 studijních oborů.

Pátý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 24. do 25. ledna 2012 v Křižíkových pavilonech D a E
na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 8.362 návštěvníků. V. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 156 vystavovatelů, z toho 116 univerzit a vysokých škol, 11 vyšších odborných škol, 12 jazykových škol, 17 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 20 zahraničních vystavovatelů z 10 zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 232 fakult z České republiky
a zahraničí, 3 365 studijních oborů.

Šestý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 29. do 30. ledna 2013 v Křižíkových pavilonech D a E
na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 8.376 návštěvníků. VI. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 156 vystavovatelů, z toho 120 univerzit a vysokých škol, 11 vyšších odborných škol, 10 jazykových škol, 15 institucí poskytující poradenství v oblasti vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky, 15 zahraničních vystavovatelů z 10 zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 220 fakult z České republiky
a zahraničí, 3 465 studijních oborů.

Sedmý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 28. do 29. ledna 2014 v Křižíkových pavilonech D a E
na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo rekordních 8 604 návštěvníků. Před veletrhem se k návštěvě zaregistrovalo rekordních 4 128 studentů. VII. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 148 vystavovatelů ze sedmi zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 984 m2.

Osmý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 27. do 28. ledna 2015. Veletrh poprvé proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v hale č.1. Veletrh byl rekordní ve všech ohledech. Veletrh navštívilo 9 654 návštěvníků. VIII. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 186 vystavovatelů, včetně 58 zahraničních z osmi zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 1 218 m2.

Devátý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 26. do 27. ledna 2016. Veletrh proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v nejnovější hale č.4. Veletrh navštívilo rekordních 9 719 návštěvníků. IX. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 185 vystavovatelů, včetně 63 zahraničních z jedenácti zemí světa.

Vývoj návštěvnosti veletrhu v Praze v letech 2008-2016

RočníkVystavovateléNávštěvnost
2008 895 459
20091016 368
20101407 204
20111538 001
20121568 362
20131568 376
20141488 604
20151869 654
20161859 719


Historie veletrhu v Nitře od roku 2013

První ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 15. do 17. října 2013
v pavilonu F na výstavišti Agrokomplex Nitra. Uspořádání veletrhu v Nitře umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit studenty ze všech Slovenských krajů. První ročník veletrhu navštívilo 4 122 návštěvníků, z toho 190 výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se účastnilo 180 vystavujících subjektů z pěti zemí světa. Studentům se nabízelo přes 2 500 studijních oborů.

Druhý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 16. do 17. října 2014
v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veletrhu navštívilo 8 300 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 153 vystavujících subjektů z šesti zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 215 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh Gaudeamus probíhal souběžně s veletrhem Autosalón Autoshow Nitra.

Třetí ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 14. do 15. října 2015
v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Třetí ročník veletrhu navštívilo 4 883 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů ze sedmi zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 108 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh návštěvníkům nabídl nové doprovodné programy: Testovací centrum a Centrum kariérového poradenství.

Čtvrtý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 4. do 5. října 2016
v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Návštěvnost veletrhu se zvýšila na 5 394 studentů a 112 pedagogů. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů z osmi zemí světa. Na IV. ročníku veletrhu byl poprvé představen doprovodný program Věda pro život.

Vývoj návštěvnosti veletrhu v Nitře

RočníkVystavovateléNávštěvnost
2013 1804 122
2014 1538 300
2015 2354 883
2016 2355 394Informace z minulých ročníků veletrhu


Gaudeamus Brno

Vystavovatelé Brno 2010-2016

Fakulty Brno 2010-2016

Přednášky Brno 2010-2016

Závěrečné zprávy Brno 2013-2016

Soutěž o nejlepší expozici Brno 2013-2016

Fotografie Brno 2013-2016

Fotografie ke stažení Brno 2012-2016


Gaudeamus Praha

Vystavovatelé Praha 2010-2016

Fakulty Praha 2010-2016

Přednášky Praha 2010-2016

Závěrečné zprávy Praha 2014-2016

Soutěž o nejlepší expozici Praha 2017

Fotografie Praha 2013-2017

Fotografie ke stažení Praha 2014-2017


Gaudeamus Nitra

Vystavovatelé Nitra 2013 - 2016

Přednášky Nitra 2013 - 2016

Závěrečné zprávy Nitra 2013 - 2015

Fotografie Nitra 2013 - 2016

Fotografie ke stažení Nitra 2013 - 2016